İletişim

Adres: Fulya mah. Büyükdere cad. 74/A No: 60. Torun Center Mecidiyeköy. 34394 (Eski Ali Sami Yen Stadı Yeri)

Telefon: 0535 642 07 73

Tiroid nodülleri hakkında genel bilgiler

Tüm toplumda nodül görülme sıklığı muayene ile %3-7, otopsi serilerinde %50-60, yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi ile %50-70’dir. Başka nedenlerle ölen kişilerin tiroid bezlerinin incelenmesinde yüksek oranda tiroid nodülü bulunmuştur. Bu nodüllerin büyük bir bölümünün klinik önemi yoktur, bazılarına tetkik yapmak bile gerekli değildir. Hangi nodüle hangi tetkikin yapılması gerektiğine karar verilerek nodüller incelenir.

Nodüllerin büyük bir bölümü elle muayene ile ele gelmez. Büyük bir bölümü küçük nodül olup, ultrason taraması sırasında tesadüfen belirlenir. Kanser riski açısından büyük nodülle küçük nodül arasında bir fark yoktur. Bu nedenle belirlenen her nodül kanser riski açısından değerlendirilmelidir. Bu şekilde yapılan titiz bir değerlendirme ile gereksiz tiroid ameliyatları engellenir.

Tiroid nodülü görülme oranı kadınlarda erkeklerden 4 kat fazladır ve yaş ilerledikçe bu sıklık artar.  Tiroid nodüllerinde kanser oranı, risk faktörlerine bağlı olarak %5-15 arasındadır. Erkeklerde kanser riski daha yüksektir. Kanser olasılığı yönünden tek nodül ile çoklu nodül arasında belirgin bir ayrıcalık yoktur. Belirlenen nodüller büyük oranda çoklu nodül olup, tiroid bezinin her iki lobunda bulunur.

Tiroid nodülü belirlendiğinde tiroid hormonlarına bakılarak tiroid fonksiyonu belirlenir. Sonraki adım ultrasonografi ile nodüllerin değerlendirilmesi ve kuşkulu nodül varsa iğne biyopsisinin yapılmasıdır. Tiroid sintigrafisi nodül belirlenen her hastada istenmez. TSH düzeyi düşük olan hastalarda hipertiroidinin ayırıcı tanısı için tiroid sintigrafisi istenmelidir.

Tiroid sintigrafisinde “soğuk nodül” görülmesi, hastalarda kanser paniği oluşturmamalıdır çünkü iyi huylu nodüllerin %80’i soğuk nodül şeklinde görülür.

                            

Günümüzde ultrasonografi, tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemlerinin çok fazla kullanılması nodüllerin görülme sıklığını arttırmıştır. Başka nedenlerle çekilen PET grafide tiroid nodülünde tutulum olması,  bu nodülde kanser riskinin %30 olduğunu gösterir ve biyopsi yapılması gerekir. Tiroid nodüllerinin incelenmesinde ultrasonografi ve iğne biyopsisi altın standarttır.


Tiroid nodülü gelişimi için risk faktörleri

 • İleri yaş
 • Kadın cinsiyet
 • İyot eksikliği
 • Baş veya boyun bölgesine düşük dozda radyasyon uygulanması
 • TSH reseptör gen mutasyonları

Kötü huylu nodül (kanser) düşündüren bulgular

 • İleri yaş ve özellikle erkek cinsiyet
 • Çocukluk ve gençlik çağı
 • Nodül çapının hızla büyümesi (ağrı ile birlikte olursa nodül içine kanama düşünülür)
 • Yakın zamanda ortaya çıkan nodül
 • Ailede medüller kanser öyküsü
 • Ailede papiller tiroid kanseri öyküsü
 • Baş ve boyuna yönelik radyoterapi öyküsü
 • Sert, yerinden oynamayan nodül  
 • Sonradan oluşan ses kısıklığı
 • Boyunda tiroid nodülüne ek olarak lenf bezlerinde şişme, büyüme

İyi huylu nodül düşündüren bulgular

 • Ailede Hashimoto veya otoimmün tiroid hastalığı öyküsü
 • Ailede guatr öyküsü
 • Hipotiroidi veya hipertiroidi bulguları
 • Ağrılı nodül
 • Yumuşak kıvamda, hareket ettirebilen nodül
 • Tiroid antikorlarının pozitif olması (Otoimmün tiroid hastalığı)

Tiroid nodüllerinde ne zaman ameliyat

 • İğne biyopsisinde kanser veya kanser kuşkusu
 • Büyük nodüllerden oluşan guatr ve bu guatrın bası yapması, estetik kusur oluşturması
 • Nodüllerden fazla hormon salgılanarak hipertiroidi (zehirli guatr) oluşması
 • Nodüllü guatr hastalarında ameliyatta iki taraflı tiroid bezi çıkarılır yani total tiroidektomi yapılır. Her hasta detaylı olarak incelenir ve ameliyat kararı verilir.