İletişim

Adres: Fulya mah. Büyükdere cad. 74/A No: 60. Torun Center Mecidiyeköy. 34394 (Eski Ali Sami Yen Stadı Yeri)

Telefon: 0535 642 07 73

Tiroid kanserleri

Tiroid kanserleri tüm kanserlerin içerisinde %1 i oluşturur.


Endokrin organlar (tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi, pankreas, testis, yumurtalıklar) içerisinde en sık tiroid kanseri görülür.


Tiroid kanserlerinin genel olarak seyri iyidir. 10 yıllık sağkalım yani hastalıktan 10 sonra hayatta kalma oranı %80-90 oranındadır. Bu diğer organ kanserlerine göre çok yüksek bir orandır.


Tiroid kanserlerinde kanserin türüne ve evresine göre “lokal nüks” yani yakın komşu bölgelere yayılma oranı yüksektir. En sık yayılım boyundaki lenf bezlerinedir.


Lenf bezlerine metastaz yani sıçrama hastanın ömrünü kısaltmaz ancak bu metastazların ameliyatla çıkarılması gerekir.


Hastalığın seyri tümör çapına ve hastanın yaşına bağlıdır. Tümör çapı 4 cm in üzerinde olursa ve yaş 45 in üzerinde ise metastaz oranı daha yüksektir.


Tiroid kanserlerinin bazı kötü seyirli alt grupları vardır (tall cell, sklerozan gibi). Bu alt gruplardaki kanserlerde lokal nüks ve uzak metastaz görülme oranı daha yüksektir.


Akciğer, kemik, beyin gibi organlara yayılıma “uzak metastaz” denir.


Tiroid kanserlerinin çok ender görülen ancak çok kötü seyirli türleri de vardır. Bu türler tanı koyulduktan sonra genellikle 8 ay içerisinden hastanın ölümüne neden olur.


Her kanserde olduğu gibi erken tanı ve uygun tedavi hastalığın seyri açısından çok önemlidir.


                                   

                                                            Çıkarılan tiroid bezinde kanserin görünümü