İletişim

Adres: Fulya mah. Büyükdere cad. 74/A No: 60. Torun Center Mecidiyeköy. 34394 (Eski Ali Sami Yen Stadı Yeri)

Telefon: 0535 642 07 73

Anti TPO ve Anti Tg antikorları

Kanda TSH düzeyi 4 mIU/L’nin üzerinde olan kişilerde antikor düzeylerine bakılmalıdır. Kanda anti TPO ve anti Tg bakılması kronik otoimmün tiroidit yani Hashimoto tanısının koyulmasını sağlar. Hashimoto hastalığında anti TPO yüksekliği %90-95 hastada, Basedow hastalığında ise %60-90 hastada görülür. Tiroidit hastalıklarının tanısı ve takibinde anti TPO antikoru daha belirleyicidir. Antikorların yüksek olması ilerleyen dönemlerde tiroidit hastalığının nüks edeceğinin ve hipotiroidi riskinin artacağının göstergesidir. Çok yüksek anti TPO düzeylerinde tiroid bezi lenfoması düşünülmelidir.


Tiroglobulin (Tg) ve Anti Tg

Tg ve anti Tg, papiller tiroid kanserilerinin takibinde kullanılır. Her ikisi de kanser takibinde çok değerli laboratuar ölçümleridir. Tiroidit tanısında anti Tg, anti TPO kadar değerli değildir.

Dışarıdan fazla tiroid hormonu alımı ile oluşan hipertiroidi’nin (thyrotoxicosis factitia)  diğer zehirli guatr türleri ile ayırımında Tg ölçümü yapılır.


TSH reseptör antikoru

Graves hastalığının (Zehirli guatr)  tanısı için kullanılır. Klinik bulgular (gözlerde dışarı çıkıklık gibi) yeterli ise bu antikorun bakılmasına gerek yoktur. Graves hastalığında ilaç tedavisinin etkisi TSH reseptör antikoru bakılarak öngörülebilir. Graves hastalığının tedavisi sırasında antikorlarda düşme görülürse, hastalığın tekrarlama olasılığının daha düşük olacağını gösterir. Ancak antikorları düşmesine karşın nüks eden Graves hastaları da vardır.